Par mums

Par mums

Saskaņā ar Statūtiem  par Kooperatīvās sabiedrības “Baltic Investment Umbrella” biedru var kļūt jebkura  fiziska vai juridiska persona, kura samaksā 20 EUR iestāšanās maksu un nopērk vismaz vienu paju 10 EUR vērtībā.

Atšķirībā no Sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA) vai Akciju sabiedrībām (AS), kooperatīvā jauni biedri var iestāties jebkurā laika brīdī.

Atšķirībā no SIA vai AS,  kooperatīva pilnsapulcē katram biedram pieder tikai 1 balss neatkarīgi no tā vai tam pieder 1 vai 100 pajas.

Jebkuram kooperatīva biedram ir tiesības jebkurā brīdī iegādāties papildus pajas. Savukārt SIA(daļas) vai AS(akcijas) tas nav iespējams.

Tādejādi, aizvien pieaugošais kooperatīva pamatkapitāls dos tam iespēju veikt veiksmīgāku uzņēmējdarbību.

Kooperatīva biedri ar labām idejām varēs veidot kopuzņēmumus vai vadīt konkrētus kooperatīva uzņēmumus.

 

Tuvākie mērķi

Savu darbību esam  uzsākuši ar mini slieku (biohumusa) fabriku ražošanu un turpināsim ar midi un maxi slieku (biohumusa) fabriku ražošanu.

Strādājam pie sausā veida mini biogāzes stacijas prototipa izgatavošanas un pēc metodes sertifikācijas nodarbosimies ar to uzstādīšanu tuvākajās Baltijas valstīs un citur pasaulē.

Lai paplašinātu savus darbības virzienus, slēgsim sadarbības līgumus ar Biznesa inkubatoriem Latvijā un citās valstīs.

Nebaidīsimies no jebkura ambicioza un cilvēkiem noderīga projekta realizēšanas.

Izmantosim jebkuras iespējas palielināt mūsu Kooperatīva pamatkapitālu, savstarpēji izdevīgi piesaistot lielus investorus.

Pēc 5 gadiem

Panākt, lai Latvijā  būtu vismaz 100 000 Kooperatīva biedru, kuriem būs tiesības  ne tikai saņemt dividendes, bet arī uzkrāt sev pensiju.

Kooperatīva darbība ir kļuvusi globāla.

Kooperatīvs noslēdz sadarbības līgumu ar lielu globālu kompāniju.

Kopējā  Kooperatīva kapitalizācija ne mazāka par  100 000 000 eiro.

Mūsu ieteikumi topošajiem  biedriem

Lai pārskatāmā nākotnē varētu sākt pelnīt dividendes (un) vai uzkrāt sev papildus pensiju iesakām nopirkt vairāk par 1 paju, regulāri ik mēnesi izmantojot bankas automātisko maksājumu papildus iegādājoties vienu, divas, trīs vai vairākas pajas.

Tad sāks darboties salikto procentu likums. Skatiet šeit:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WmvQfHgxPB-Qm8I9HceeVIJDVW6GRfwa/edit?usp=sharing&ouid=102464509432017986992&rtpof=true&sd=true

Translate »