Statūti

Kooperatīvās sabiedrības “Baltic Investment Umbrella”

STATŪTI

1.Nosaukums

Kooperatīvās sabiedrības nosaukums ir – Kooperatīvā sabiedrība     “Baltic Investments Umbrella”  (turpmāk – Sabiedrība).

 

2.Darbības mērķis un uzdevumi

2.1 Sabiedrības mērķi ir investēt līdzekļus uzņēmumos  un peļņas nolūkos veikt citu LR likumos atļautu uzņēmējdarbību.

2.1 Sabiedrības uzdevumi ir akumulēt biedru pajas kā arī Sabiedrības peļņu, lai dibinātu peļņu nesošas  komercsabiedrības un darbotos ar citu likumos atļautu uzņēmējdarbību, kas vairotu Sabiedrības un biedru peļņu.

 

3.Valde

Valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un 2 valdes locekļiem.

Valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi.

Sabiedrības valde organizē Sabiedrības darbību.

Tā saņem solidāru atalgojumu sākot ar 10% no Sabiedrības  peļņas.

Pirmajā un otrajā kalendārajā gadā Valde saņem atalgojumu 40% apmērā no Sabiedrības peļņas.

Trešajā kalendārajā gadā Valde saņem atalgojumu 30% apmērā no Sabiedrības peļņas.

Ceturtajā kalendārajā gadā Valde saņem atalgojumu 20% apmērā no Sabiedrības peļņas.

Piektajā kalendārajā gadā Valde saņem atalgojumu 10% apmērā  no Sabiedrības peļņas.

 

4.Pamatkapitāls

Sabiedrības minimālais pamatkapitāls ir  220  eiro. Vienas pajas nominālvērtība ir 1 eiro.

 

5.Rezerves kapitāls

Sabiedrība katru gadu 10%  no peļņas ieskaita Rezerves kapitālā.

 

6.Kritēriji biedra statusa iegūšanai

Par sabiedrības biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura  vēlas izmantot Sabiedrības pakalpojumus.

Jebkurš  sabiedrības biedrs var iegādāties neierobežotu skaitu pajas.

 

7.Iestāšanās  maksa

Iestājoties katrs biedrs iemaksā 10 eiro iestāšanās maksu.

 

8.Minimālais biedra paju skaits

Minimālais jaunā biedra paju skaits ir 30 pajas.

 

9.Dividenšu izmaksa

Dividendes neatkarīgi no biedra paju daudzuma Sabiedrība izmaksā ne mazāk kā 10 eiro apmērā.

 

10.Biedra paju skaita palielināšana

Biedrs var palielināt savu paju skaitu, tās nopērkot vai arī pārvēršot savas dividendes pajās.

Ar biedru piekrišanu to neizņemtās dividendes  līdz turpmākam biedru lēmumam automātiski palielina Sabiedrības pamatkapitālu un kalpo viņu turpmākai dividenšu aprēķinam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »
Verified by MonsterInsights