Vīzija

Mūsu potenciālajiem kooperatīva biedriem

 

Par akciju tirdzniecību kā potenciālas peļņas avotu tikai retais Latvijas iedzīvotājs nebūs dzirdējis.

Visiem topošajiem pensionāriem viņu nauda ir ieguldīta Pensiju fondu 2-jā līmeni. Daudzi labprātīgi cenšas palielināt savu pensiju kapitālu veicot iemaksas 3-jā pensiju līmenī.

2022.gadā gandrīz lielākā daļa no tiem strādāja ar zaudējumiem. Protams, ka fondu pārvaldnieki ne slikti nopelnīja, ko nevarētu teikt par topošajiem pensionāriem.

Dibinot šo kooperatīvu, mēs gribam no šīs prakses izvairīties!

Ir pat gadījušās situācijas, kad aizejot pensijā, pensionārs paliek parādā bankai.

Kooperācijas teorētiķis Šarls Žids ir teicis, ka

Kooperācija ir nabadzības meita un pārticības māte.

To lieliski ir apguvuši  Zviedrijas zemnieki, kuri pakārtoti caur sev piederošiem kooperatīviem ir kļuvuši par Swedbankas un SEB bankas līdzīpašniekiem.

Rodas jautājums, ar ko gan Latvijas ļaudis ir sliktāki par Zviedrijas zemniekiem ?

Tāpēc mēs aicinām Jūs kļūt par Investīciju kooperatīva “Baltic Investment Umbrella” biedriem.

Mums visiem ir vērts mācīties no Vorena Bafeta, kurš savu biznesu uzsāka jau 13 gadu vecumā, uzlasot zemē nomestās vinnējošo derību likmju biļetes hipodromā.   Tātad jau toreiz viņš skatījās 30 – 40 gadu tālā nākotnē, ko vajadzētu darīt arī mūsu ļaudīm.

Mūsu sapnis ir redzēt  mūsu kooperatīvu izaugam par Latvijai ienesīgu un pasaulei vajadzīgu uzņēmumu, kurš līdzinātos Vorena Bafeta Berkshire Hathaway.

Lai šo sapni realizētu mums ir vajadzīgi ne tikai labi speciālisti, kuri tieši organizēs kooperatīva darbību, bet arī daudz kooperatīva biedru.

 

Sākumā mēs orientēsimies uz projektiem, kas saistīti ar ekoloģisku visām apkārtējās vides prasībām atbilstošu aprīkojuma ražošanu un apkalpošanu.

 

Slieku fabrikas un tiem pielīdzināmas iekārtas

Latvijā gada laikā viens cilvēks izmet laukā apmēram 113 kg pārtikas

Vienā mājsaimniecībā tie būs vairāki simti kilogramu.

No šīs atkritumu poligonos izmetamās produkcijas produkcijas var ražot lielisku organisko mēslojumu – biohumusu, par “darbaspēku” izmantojot Kalifornijas sliekas.

To  nelielos apjomos varētu darīt jebkura mājsaimniecība, sabiedriskās ēdināšanas iestāde vai pārtikas pārstrādes uzņēmums.

Latvijā un citās valstīs ir daudz  rūpniecisko liela apjoma biohumusa ražotņu, kuras par slieku barību lielākoties izmanto pussatrūdējošus kūtsmēslus.

Taču netiek piedāvātas nelielas ražošanas iekārtas uz ko mēs gribētu orientēties. Šo iekārtu prototipus esam  pārbaudījuši darbībā.

 

Konkurējošs produkts globālajā tirgū

Visā pasaulē gada laikā atkritumos izmet aptuveni 1,3 miljardus tonnu pārtikas produktu, kas veido aptuveni 30% no ražoto produktu daudzuma.

Eiropas Savienībā pārtikas atkritumu daudzums gadā veido 100 miljonus tonnu, lēš Eiropas Komisija.

Vislielākā daļa no šiem atkritumiem rodas mājsaimniecībās – 38%, lauksaimniecības nozare ražo 23%, viesnīcu un sabiedriskās ēdināšanas nozare – 14%, produktu gatavošana un glabāšana – 12%, bet pārtikas pārstrādes nozare – 5% pārtikas atkritumu.

Šajos skaitļos mēs arī varam redzēt mūsu potenciālo tirgu!

 

 

Otrs projekts- mini biogāzes stacijas

Šodien ikviena mājsaimniecība vēlas minimizēt savus elektrības rēķinus, jo sevišķi, dramatiski pieaugot ST tarifiem.

Daudzi izvēlas uzstādīt saules baterijas, jo to uzstādīšanu valsts daļēji finansē.

Bet tas neturpināsies mūžīgi.

Par alternatīvu elektrības un siltuma ražošanai   zemnieku saimniecībās varētu kalpot autonomas mini biogāzes stacijas, kas ļautu šiem patērētājiem pat atslēgties no ST.

To ekspluatācijas rezultātā saimniecības varētu iegūt vērtīgu mēslojumu digestātu, ko savukārt  Kalifornijas sliekas var pārstrādāt vēl vērtīgākā mēslojumā biohumusā.

Lai varētu realizēt šo projektu, protams, ir vajadzīgi daudz lielāki ieguldījumi nekā ar slieku fabrikām.

 

Saskaņā ar Statūtiem  mēs varam veikt jebkura veida Latvijas likumdošanā atļautu uzņēmējdarbību.

Tāpēc mēs nebaidīsimies no jebkura ambicioza un cilvēkiem noderīga projekta realizēšanas.

Jau tagad ir dažas idejas, kuras varēsim atklāt tikai kooperatīva biedriem!

 

Translate »